Bart van den Berg

Woonplaats: Beegden

Bart van den Berg

Bart van den Berg, 24 jaar oud en wonende in Beegden. Ik studeer Toegepaste Natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ondertussen ben ik op weg om mijn lesbevoegdheid te halen met het doel om als natuurkundedocent het middelbaar onderwijs in te gaan.

Dat onderwijs werd door het alom bekende virus helaas niet ontzien waardoor ‘naar school gaan’ elke maand plots weer iets heel anders betekende en, terwijl ik mijn eerste leservaring opdeed, alle denkbare vormen van fysiek en online onderwijs de revue in no-time passeerde. Het onderstreepte de waarde van stabiliteit en toegankelijkheid in het onderwijs, zeker voor scholieren, voor wie ik me nog altijd als docent wil inzetten.

Terug in eigen dorp zet ik me in voor Harmonie Crescendo, in het bijzonder onze twee opleidingsorkesten: de Speelgroep en de Jeugdharmonie, waar ik me op de planning en communicatie richt en onze wekelijkse repetities draaiende houd. Zelf speel ik ook met veel plezier in elk orkest en onze Prinsekapel mee. Daarnaast zorg ik deels voor het beheer van Gemeenschapshuis ’t Leuke, om mijn eigen steentje bij te dragen aan wat gerust een icoon van het Beegdense verenigingsleven mag heten.

Mijn persoonlijke motivatie
Beegden is in zekere zin een afspiegeling van zoveel kleine dorpen in onze gemeente en daarbuiten. Kort geleden was een dreigende basisschoolsluiting bijna dagelijkse gespreksstof. Sindsdien hebben diverse nieuwbouwprojecten het dorp nieuw leven ingeblazen doordat meer mensen die hier zijn opgegroeid, hier nu een eigen onderkomen hebben gevonden en er ook meer nieuwe inwoners zijn verwelkomd.

Die opleving -in het bijzonder de reflectie daarvan in ons verenigingsleven- is iets om trots op te zijn. Als we willen dat onze dorpen in woongenot en maatschappelijk en cultureel zichzelf blijven ontstijgen, dan is het belangrijk dat onze gemeente waakt over het welzijn van burgers van alle leeftijden. En dat het voor burgers en verenigingen makkelijk aanspreekbaar blijft. Stabiliteit en toegankelijkheid zijn in een gemeente immers ook van belang.