Nieuw college van B&W ondertekent coalitieakkoord 2018-2022

Dinsdag 29 mei stemde de raad in met het coalitieakkoord 2018-2022. Wethouders Johan Lalieu (LB), Math Wilms (LB), Tim Snijckers (CDA) en Carla Peeters (VVD) werden beëdigd voor deze termijn en hieropvolgend tekenden zij het akkoord.

Samen naar een duurzaam Maasgouw

Het coalitieprogramma beschrijft hoe de komende 4 jaar wordt gewerkt aan een gemeente die voorziet in ieders behoefte. Niet enkel “opdrachten afvinken” maar zoveel mogelijk het aanbod aanpassen op de vraag van onze inwoners. “Woningbouw naar behoefte”, “zorg op maat” en “werk en welvaart voor iedereen” zijn enkele doelstellingen waar Lokaal Belang, CDA en VVD zich op toeleggen.

3ML was aanwezig bij de ondertekening (klik hier voor beelden) en sprak nadien met de wethouders en de overige fractievoorzitters (klik hier voor interviews)

LVM en PWM willen toetreden tot coalitie

De partijen LVM en PWM hebben aangegeven het coalitieakkoord volledig te onderschrijven en toe te willen treden tot de coalitie. Omdat het akkoord er al ligt betekent dit concreet dat ze geen wethouders zouden leveren maar wel in de besluitvormingen worden meegenomen. Hierover later meer.

Vernieuwingsakkoord

Voorafgaand aan het coalitieakkoord stemde de raad unaniem in met het vernieuwingsakkoord. Door middel van democratische en bestuurlijke vernieuwing wil de raad dichter bij de burger komen te staan. Hoewel die wens niet nieuw is is in het verleden gebleken dat de huidige manier van werken dit vaak nog te veel in de weg staat. Opdrachten voor de komende raadsperiode zijn onder meer grip houden op samenwerkingsverbanden en optimaliseren van dienstverlening en communicatie. Vergadervormen worden gewijzigd zodat ze meer stimuleren tot discussie en burgers meer aanspreken.

4 Nieuwe raadsleden

Door het toetreden van de wethouders tot het college vallen er 4 plaatsen vrij in de raad. De volgende raadsleden werden daarop beëdigd:

Sjors Blomen (LB)
Erik Vrinzen (LB)
Koen Hawinkels (CDA)
Alcuin Thijssen (VVD)

Voor Erik Vrinzen wordt dit zijn eerste raadsperiode.
Sjors Blomen neemt tevens de taak op zich van plaatsvervangend fractievoorzitter.

Deel dit bericht

Wilt u ook lid worden van Lokaal Belang?

Neem contact met ons op