Raadsvergadering Gemeenteraad Maasgouw 23 februari 2021

Door Gerrit Vervoort, raadslid Lokaal Belang.

 

Op de agenda van de raadsvergadering van Maasgouw van 23 februari 2021 stond het agendapunt : “Voorstel tot Bestemmingsplan verenigingen Wessem “

Eind 2017 had de gemeenteraad besloten om de voorbereiding te starten voor een verbeterde huisvesting van de verenigingen in Wessem aan de Thornerweg waar sporthal de Tump en jeugdhuis de Sprong zijn gelegen en voorheen de sportvelden. Op dit moment zijn er ook nog andere gebouwen in gebruik bij de diverse verenigingen, welke gebouwen, o.a. de Harmoniezaal en de tafeltennisaccommodatie, ook aan fikse renovatie toe waren en nagenoeg elk jaar wel “opgelapt” moesten worden.

Door ambtenaren van de gemeente en de diverse verenigingen is door constructief meedenken en vergaderen een mooi geïntegreerd plan gemaakt dat in deze vergadering aan de raad werd voorgelegd. Over de benodigde financiën was al eerder een besluit genomen nl. maximaal 4.6 miljoen Euro dat het mag gaan kosten. Subsidie vanuit de Provincie van enkele tonnen is te verwachten daar de nieuwe tafeltennisaccommodatie straks ook als regionaal, provinciaal en zelfs nationaal trainingscomplex gebruikt kan gaan worden.

Als Lokaal Belang kunnen we dit mooie initiatief alleen maar ondersteunen in het belang van het rijke verenigingsleven in Wessem. Daarom ook dat ik namens onze partij een statement naar voren bracht dat als volgt luidde:

“Namens Lokaal Belang wil ik meedelen dat mensen en verenigingen in Wessem blij o.a. mijn kant uit reageren dat er in Wessem in plaats van het verdwijnen van accommodaties zoals in de laatste jaren veelal het geval was NU   met het goedkeuren van deze bestemmingsplannen er een goed binnen–sportcomplex / een gemeenschapscomplex en het jeugdhuis daarbij geïntegreerd, aan de horizon verschijnt. De plannen hiervoor zijn bekend evenals de beschikbare financiën.

Ikzelf heb enkele vergaderingen vooraf mee mogen maken waarbij, In goede samenspraak en samenwerking tussen gemeente, sec ambtenaren en mensen vanuit diverse Wessemse verenigingen, tot dit uiteindelijke resultaat is gekomen en waar de gemeenschap ten volle gebruik van zal gaan maken.

De fractie Lokaal Belang kan dan ook volledig meegaan met dit voorstel.”