De wethouders 2018-02-16T15:19:32+00:00

De wethouders

Het college van Burgemeester en Wethouders, ook wel het college van B&W genoemd, is het dagelijkse bestuur van de gemeente. De wethouders worden door de gemeenteraad gekozen. Ieder collegelid heeft zijn eigen takenpakket, oftewel portefeuille. Lokaal Belang levert een bijdrage aan het college van Maasgouw met twee wethouders.

Johan Lalieu
Johan LalieuWethouder (1e locoburgemeester)
Portefeuille
– Ruimtelijk beheer
– Verkeer en vervoer
– Milieu-, natuur- en waterbeheer
– Toerisme en recreatie
– Economie
– Ruimtelijke ordening (Wro)
– Vergunningen
– Evenementen (excl. kermissen)
Math Wilms
Math WilmsWethouder (3e locoburgemeester)
Portefeuille
– Financiën en belastingen
– Grondexploitatie
– Algemene Subsidie Verordening
– Gemeentelijke accommodaties en gemeenschapshuizen
– Sport
– Wonen en leefomgeving
– Burgerparticipatie
– Kermissen

Wilt u ook lid worden van Lokaal Belang?

Neem contact met ons op