De wethouders

Het college van Burgemeester en Wethouders, ook wel het college van B&W genoemd, is het dagelijkse bestuur van de gemeente. De wethouders worden door de gemeenteraad gekozen. Ieder collegelid heeft zijn eigen takenpakket, oftewel portefeuille. Lokaal Belang levert een bijdrage aan het college van Maasgouw met twee wethouders.

Johan Lalieu
Johan LalieuWethouder (1e locoburgemeester)
Portefeuille
•Integrale duurzame ontwikkeling
•Klimaat, energie en afvalverwerking
•Beheer openbare ruimte, natuur en landschap
•Economie; vestigingsklimaat en werklocaties
•Toerisme en recreatie
Math Wilms
Math WilmsWethouder (3e locoburgemeester)
Portefeuille
•Zorg en maatschappelijke ondersteuning
•Jeugd, gezin en onderwijs
•Welzijn en gezondheid
•Financiën en belastingen

Wilt u ook lid worden van Lokaal Belang?

Neem contact met ons op