De wethouders

Het college van Burgemeester en Wethouders, ook wel het college van B&W genoemd, is het dagelijkse bestuur van de gemeente. De wethouders worden door de gemeenteraad gekozen. Ieder collegelid heeft zijn eigen takenpakket, oftewel portefeuille. Lokaal Belang levert een bijdrage aan het college van Maasgouw met twee wethouders.

Sjors Blomen
Sjors BlomenWethouder
Portefeuille
• Energietransitie / Klimaatadaptatie en waterbeheer
• Beheer Openbare Ruimte, Infra en Vastgoed
• Natuur en Biodiversiteit
• Bodem en Milieu
• Afvalinzameling en Circulariteit
• Verkeer, parkeren en mobiliteit
• Toerisme en Recreatie
• Programma Land van Thorn – Maasresidence
• Programma Thorn-Meersveld-Wessem
• Programma Vakantieparken
• Project Verkeer en parkeren Thorn
• Project Clauscentrale Maasbracht
Math Wilms
Math WilmsWethouder
Portefeuille
• Zorg, wonen en veiligheid in relatie tot zorg (incl. Wmo)
• Jeugdzorg en onderwijs
• Sociale basisinfrastructuur, gezondheid en welzijn
• Sport; verenigingen, evenementen en subsidies
• Cultuur; verenigingen, evenementen en subsidies
• Accommodaties; sport-, cultuur, gemeenschaps- en onderwijsaccommodaties
• Arbeid, inkomen en participatie
• Armoedebeleid en schuldhulpverlening
• Programma toekomstbestendige zorg
• Project verenigingsaccommodatie Wessem