Lid worden van Lokaal Belang?

Wilt u niet alleen eens in de 4 jaar in het stemhokje het beleid meebepalen maar ook in de komende jaren meeluisteren, meedenken, meewerken aan nieuw beleid. Wilt u daadwerkelijk invloed uitoefenen op het bestuur, de fractie en de wethouders van Lokaal Belang en hierdoor op alle aangelegenheden die daadwerkelijk van belang zijn voor u en uw dorp, wordt dan lid van Lokaal Belang.

    Geslacht

    *verplichte velden