Gerrit Vervoort 2020-01-03T06:02:53+00:00

Gerrit Vervoort

Gerrit Vervoort, geboren in 1950 en woonachtig in Wessem, getrouwd met Toos, 3 kinderen en 7 kleinkinderen. Ik heb 43 jaar in allerhande functies bij de politie gewerkt, eerst rijkspolitie in de dorpen rondom Echt tot 1976 en daarna rondom Wessem. In 1993 werd ik operationele chef bij de politie in Venlo – Oost en Arcen, een eenheid van 49 mensen en daarbij tevens landelijk voetbalcoördinator rondom risico – wedstrijden van VVV. In 2001 werd ik chef van het straatteam van het drugsproject Hektor, een zeer drukke er enerverende job. Als gevolg van de samenwerking op velerlei gebied met de gemeente Venlo in dit geval, trok mij het lokale gemeentewerk en ook het eventueel werken als raadslid. In 2010 werd ik gekozen in de gemeenteraad van Maasgouw als raadslid voor de partij Lokaal Belang. Ik zit nu voor een derde termijn in de raad en ben vanaf 2014 fractievoorzitter. Ik leid een fractie van 7 raadsleden en 5 commissieleden die ik waar mogelijk ondersteun in hun raads- en commissiewerk. Wij zitten in de coalitie met VVD en CDA. Lokaal Belang levert verder 2 wethouders in het college van BenW. Ik heb mijn kennis / specialiteiten liggen vooral op het gebied van openbare orde en veiligheid, verkeer en buurt- en verenigingszin oftewel burgerparticipatie. Ik heb daardoor veel contacten in de verschillende gemeenschappen binnen Maasgouw. Ik ben op meerdere fronten actief vooral binnen de gemeenschap Wessem o.a. als voorzitter van buurtvereniging de Bongerd en help veel verenigingen bij optochten / festiviteiten bv met verkeer regelen. Het komende jaar staat voor mij in het teken van het zo goed mogelijk overgeven van het fractie -voorzittersstokje aan ons veel jongere fractielid Sjors Blomen die momenteel extra ervaring opdoet als voorzitter van commissievergaderingen binnen Maasgouw, in wie ik veel vertrouwen heb.

Wilt u ook lid worden van Lokaal Belang?

Neem contact met ons op