Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Agenda

1 opening

2 mededelingen bestuur

3 financieel jaaroverzicht en verslag kascommissie

4 benoemen nieuwe leden kascontrole

5 web-site Lokaal Belang en communicatie

6 kort verslag stand van zaken wethouders

7 kort verslag stand van zaken fractie en commissies

8 rondvraag

9 sluiting