Bert Impelmans

Laat ik me even voorstellen.

Mijn naam is Bert Impelmans en ben woonachtig in Heel samen met mijn vrouw Mirjam en onze geweldige dochter Simone. Op 16 maart 1961 kwam ik als “Zittesje Sjnaak” op de wereld. Oftewel; unne Laammaeker.

In 1984 ben ik als bachelor afgestudeerd op de Sociale Academie te Eindhoven met als richting HBO-inrichtingswerk. Ben daarna enkele jaren actief geweest binnen de Jeugdzorg.

Eind jaren 80 en 90 heb ik me vooral gericht op andere zaken waaronder uitbater zijn van horecazaken. Zoals in 1997 toen we in Heel zijn komen wonen en gestart zijn met het uitbaten van Café de Tram op de Heerbaan in Heel. Hier hebben wij 100 maanden het café gerund. Een periode waarin ik heel veel mensen heb leren kennen en inzichtelijk gekregen heb hoe e.e.a. ervaren wordt binnen de gemeenschap. Met name de lokale politiek.

Mijns inzien is een lokale partij bij uitstek geschikt om met personen met verschillende achtergronden iets te kunnen betekenen voor het lokale. Gezamenlijk iets willen en kunnen betekenen voor onze directe omgeving waarbij we niet afhankelijk zijn van een landelijke partij die niet altijd het  lokale helder op het netvlies heeft. In dit geval Maasgouw.

In 2002 ben ik op verzoek van Daelzicht heringetreden in de zorg waar ik nu bijna 20 jaar met heel veel plezier werkzaam ben binnen “gedragscomplex”. Een baan met uitdagingen.

Binnen Daelzicht maak ik me ook sterk voor medezeggenschap. Ik heb sinds 2010 zitting in de Ondernemingsraad. Begonnen als OR-lid, daarna toegetreden  tot het Dagelijks Bestuur en uiteindelijk verkozen tot voorzitter van de Ondernemingsraad. In november 2020 ben ik unaniem herkozen voor een periode van 4 jaar.

In 2018 ben ik rechtstreeks verkozen voor de Gemeenteraad. Daarvoor was ik enkele jaren lid van Commisie Leefbaarheid en Omgeving. Niet lang daarna heb ik zitting genomen in het Bestuur van Lokaal Belang. Belangrijk voor mij is en blijft dat we binnen Maasgouw gezamenlijk invulling dienen te geven hoe we willen samenleven en hoe we vanuit solidariteit voor elkaar iets kunnen betekenen.

Binnen de fractie en de Raad ligt mijn specialiteit binnen het Sociaal Domein wat niet wil zeggen dat overige zaken mijn aandacht niet hebben. Integendeel.

Overige zaken:

  • Voorzitter Drumfanfare Animato Heel
  • Directielid CC Don Bosco Heel
  • Hobby’s:
  • Sporten in sportschool
  • Muziek luisteren en verzamelen
  • Bontje Aovendj
  • Vastenloavendj

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Schroom u niet en laat dit vooral weten via: b.impelmans@gemeentemaasgouw.nl

“de beschaving van een samenleving valt af te meten hoe men omgaat met de minder bedeelden”

Met vriendelijke groet,

Bert.