Erik Vrinzen

Erik Vrinzen (1960), geboren en getogen te Linne en na enkele jaren buiten de gemeente Maasgouw gewoond te hebben vanaf 1994 weer woonachtig in Linne. Getrouwd met Belinda en samen ouders van drie volwassen zonen. Na het volgen van een bedrijfseconomische HBO opleiding en een aansluitende opleiding accountancy vervolgens, vanaf 1984 tot heden, fulltime werkzaam als accountant bij diverse accountantskantoren in het Limburgse waarbij ik mij bezig hou met relatiebeheer, vaktechnische zaken en het voldoen van het kantoor aan wet- en regelgeving.

Al ruim 30 jaar ben ik als bestuurslid en vrijwilliger actief en zeer betrokken bij het wel en wee van diverse verenigingen en organisaties binnen Maasgouw, onder andere als voorzitter /penningmeester van de Stichting Weerderhof te Linne die met vrijwilligers een openluchtzwembad annex speeltuin exploiteert, als bestuurslid van RKSV Linne en andere sportverenigingen en als secretaris-penningmeester-commissielid van de Parochiefederatie Maasbracht e.o. (5 parochies ten oosten van de Maas) ed.

Meerdere contacten en gesprekken vanuit diverse bestuursfuncties met burgemeester, wethouders en ambtenaren hebben geleid tot het ontstaan van een ruime interesse voor de lokale politiek, waarbij ik met overtuiging gekozen heb voor de enige lokale partij, Lokaal Belang. Na deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 ben ik indirect gekozen en op 29 mei 2018 als gemeenteraadslid geïnstalleerd in de Gemeente Maasgouw. Met mijn financiële achtergrond (ruim 35 jaar) en mijn kennis en ervaring opgedaan in (ruim 30 jaar) eerdere en huidige bestuursfuncties, probeer ik met veel enthousiasme een goede invulling te geven aan de taken van een gemeenteraadslid, namelijk het stellen van kaders (bepalen van het beleid) en het controleren van het college van burgemeester en wethouders, maar vooral het vertegenwoordigen van de belangen van de inwoners van Maasgouw, waarbij het algemeen Lokaal Belang voor het persoonlijk individueel belang gaat. Door de gemeenteraad als hoogste orgaan van een gemeente dienen afgewogen besluiten genomen te worden over een breed scala aan onderwerpen, voorbereid door de verantwoordelijke portefeuillehouders en ondersteund door ambtenaren, presentaties tijdens thema-avonden, de commissievergaderingen ter voorbereiding op de raadsvergadering alsook de daarbij door de partij in te nemen standpunten. Ook als voorzitter van de auditcommissie probeer ik de (financiële) belangen van Maasgouw op een goede manier te behartigen en te zorgen dat er geen financieel onverantwoorde uitgaven worden gedaan.

Wilt u ook lid worden van Lokaal Belang?

Neem contact met ons op