Erik Vrinzen

Erik Vrinzen (1960), geboren en getogen te Linne en daar ook al weer vele jaren woonachtig. Getrouwd met Belinda en samen ouders van drie volwassen zonen waarvan de oudste twee werkzaam in het bedrijfsleven, de een als financial en de ander in de civiele techniek. De jongste zoon is nog bezig met een horeca-opleiding waarbij de opleiding en stageperiodes de laatste twee jaar zeer sterk beïnvloed worden door de gevolgen van de Coronapandemie en de genomen overheidsmaatregelen.

Na een bedrijfseconomische opleiding op HBO niveau en een aansluitende accountancyopleiding ben ik vanaf 1984 tot heden full time werkzaam als accountant bij diverse accountantskantoren in het Limburgse waarbij mijn taken vooral bestaan uit relatiebeheer, vaktechnische zaken, verantwoordelijkheid voor het voldoen aan wet- en regelgeving en allerlei voorkomende accountancywerkzaamheden.

Al bijna 35 jaar als bestuurslid en vrijwilliger actief en zeer betrokken bij het wel en wee van diverse verenigingen en organisaties binnen Maasgouw, onder andere als voorzitter en penningmeester van de Stichting Weerderhof te Linne die alweer bijna 25 jaar met hulp van vrijwilligers met veel succes een openluchtzwembad  annex speeltuin exploiteert voor inwoners van Linne en voor bezoekers uit de regio, als oud en huidig bestuurslid van diverse sportverenigingen, en vanaf voorjaar 2004 als bestuurslid en tevens penningmeester, als (tijdelijk)secretaris, als lid van de bouwcommissie en de commissie pachtzaken van de Parochiefederatie Maasbracht (5 parochies ten oosten van de Maas).

In maart 2018 ben ik als nummer 12 op de kieslijst voor Lokaal Belang, tijdens mijn eerste deelname aan de raadsverkiezingen voor de gemeente Maasgouw indirect, met voorkeursstemmen gekozen en heb in de huidige raadsperiode niet alleen het belang van de kern Linne maar het algemeen belang van de gemeente Maasgouw gediend samen met mijn zes, later zeven, partijgenoten van Lokaal Belang binnen de coalitie met CDA en VVD in de gemeente Maasgouw.

Met mijn financiële achtergrond (opleiding en werkervaring), mijn kennis en ervaring opgedaan in eerdere en huidige bestuursfuncties, probeer ik met veel enthousiasme een goede invulling te geven aan de drie hoofdtaken van een gemeenteraadslid, namelijk het stellen van kaders (geven van ruimte aan doelen, resultaten, tijd en middelen voor de uitvoering van het beleid), het controleleren van het door College van Burgemeester en Wethouders op de gestelde kaders gevoerde beleid en het vertegenwoordigen van de belangen van de inwoners van Maasgouw waarbij het algemeen belang boven het persoonlijke individuele belang gaat. Als lid en voorzitter van de gemeentelijke Auditcommissie heb ik vier jaar nog beter “op de centen kunnen passen”; als lid van de commissie Bestuurlijke Vernieuwing heb ik de voorbije vier jaar mijn steentje kunnen bijdragen aan nieuwe bestuurlijke ontwikkelingen (vier-sporenbeleid) binnen de gemeente.