Gerrit Vervoort

Woonplaats: Wessem
g.vervoort@gemeentemaasgouw.nl

Gerrit Vervoort

Gerrit Vervoort, geboren 20 mei 1950 en woonachtig in het mooie Maasdorp Wessem, getrouwd met Toos, 3 kinderen en 7 kleinkinderen. Ik heb 43 jaar in allerhande functies bij de politie gewerkt, eerst bij de rijkspolitie in Horn, Echt, Wessem en Heel. In 1993 / 1994 bij de grote landelijke reorganisatie werd ik operationele chef bij de politie in Venlo – Oost en Arcen, een eenheid van 49 mensen en werd daarbij tevens landelijk voetbalcoördinator en regelde veel rondom ( risico – ) wedstrijden van VVV.

Van 2001 tot 2010 was ik chef van het Straatteam van het drugsproject Hektor in Venlo, een zeer drukke en enerverende job. Als gevolg van de samenwerking op velerlei gebied tijdens mijn dienstjaren in en met diverse gemeenten, trok mij het lokale gemeentewerk en het werk als raadslid. In 2010 werd ik gekozen in de gemeenteraad van Maasgouw als raadslid voor de partij Lokaal Belang. Vanaf eind maart 2014 tot 1 september 2020 was ik fractievoorzitter. Onlangs heb ik in het kader van vernieuwing en verjonging het “de voorzitters – hamer “ overgedragen aan Sjors Blomen. Wij zitten in de coalitie met CDA en VVD. Lokaal Belang levert 2 wethouders in het college van BenW. Mijn persoonlijke kennis en specialiteiten liggen vooral op het gebied van openbare orde en veiligheid, het verkeer en de burgerparticipatie.

Ik voel mij zeer betrokken bij het buurt- en verenigingsleven in de dorpen.. Ik ben op meerdere fronten actief vooral binnen de gemeenschap Wessem o.a. als voorzitter van buurtvereniging de Bongerd en help vanuit mijn vroegere professie plaatselijke verenigingen bij optochten / festiviteiten bv met de organisatie en verkeer regelen. Ik heb mede daardoor veel contacten in de verschillende gemeenschappen niet alleen binnen Wessem maar ook binnen andere dorpen in Maasgouw De komende tijd zal ik onze nieuwe fractievoorzitter zo veel mogelijk ondersteunen in zijn nieuwe taak en blijf ik open staan voor de burger die met vragen zit.