Hansje van Basten Batenburg

Woonplaats: Beegden

Hansje van Basten Batenburg

Hans Dahmen: Geboren in Roermond, getogen in Sittard, en in 1959 in Maastricht getrouwd  met Eugène van Basten Batenburg. Samen hebben wij 4 kinderen, die allemaal verspreid in het land – en België- wonen, en 10 kleinkinderen, de oudsten 26 en de jongste 16.  In Vaals heb ik de Middelbare Meisjesschool gevolgd, een jaar Huishoudschool in Roermond en daarna een jaar au pair in Parijs. Getrouwd zijn we gestart in Arnhem waar ik het huishouden deed.

Via Coevorden, en Velp kwamen we in Arnhem terug. In de 22 jaar in Arnhem heb ik in de parochie vrijwilligerswerk gedaan bij het Liturgiekoor bij de voorbereiding van liturgie en als lector en in werkgroepen van Doopsel en Vormsel. Bijbelcursus gevolgd bij de Dominicanen in Huissen. Vanaf het begin jaren 80 bezig als assistente van zelfstandig bedrijfsadviseur Eugène achter de computer en telefoon om rapporten en brieven uit te tikken en afspraken te maken tussen huishouden en vrijwilligerswerk door en en zorgen voor al of niet eigen kinderen in de “duiventil”.

In 1988 zijn we naar Beegden verhuisd naar Nederhoven.. De kinderen “de deur uit”, het assistentenwerk bleef doorgaan en daar kwam in 1993 de zorg voor het landgoed bij… Ik sta nu op de verkiezingslijst van Lokaal Belang als steuntje in de rug met belangstelling voor duurzaamheid, recyclen, biologische productie, met aandacht alles doen in t klein in de naaste omgeving en “wereldwijd”.