Maarten Aalders

Woonplaats: Linne

Maarten Aalders

Met onderstaande tekst wil ik mij graag aan u voorstellen en aan u overbrengen waarom ik mij voor de gemeente politiek wil inzetten.

Wie ben ik?

Mijn naam is Maarten Aalders (36 jaar), sinds 2016 ben ik samen met mijn vrouw Sabine woonachtig in Linne waar we onze 3 kinderen van 0, 2 en 4 jaar laten opgroeien in een dorps karakter. In Herten heb ik  ervaren hoe prettig het is om in een dorp op te groeien en welke invloed dat heeft op je vorming als persoon. Ik ben erg betrokken in de opvoeding van onze kinderen en haal hier veel plezier uit. Op mijn “papadag” heb ik een hele dag de tijd om voor ze te zorgen en leuke dingen met ze te doen, iets waar ik iedere week weer naar uitkijk!

Na een omweg ben ik in 2014 afgestudeerd als Bachelor of Education (BEd) voor de richting Natuurkunde en NaSk. Werken in het onderwijs is voor mij een enorme intrinsieke motivator, hier kwam ik al op jonge leeftijd achter. Vanaf mijn 19de sta ik al voor de klas; eerst voor het VO (lyceum Schöndeln) en inmiddels voor het MBO waar ik voor de opleiding laboratorium techniek theorie- en praktijklessen verzorg.  Ik krijg enorm veel energie van het lesgeven en vind het fijn om leerlingen op weg te helpen door goed naar ze te luisteren en de juiste hulp te bieden en zoeken op het gebied van leren, cognitieve vaardigheden en mentale gezondheid.

Mijn vrije tijd breng ik graag door op het water, heerlijk varen langs de maasoevers genieten van de rust of met vrienden opzoek naar een gezellig terrasje. Als het slecht weer is klus ik aan ons huis om deze te moderniseren/renoveren en mochten de eerste zonnige dagen van het jaar aanbreken dan zit ik graag op mijn motor om lekker uit te waaien.

Waarom wil ik raadslid worden?

De landelijke politiek heeft veel belangrijke taken naar de gemeentes toegeschoven, waardoor je als gemeenteraadslid een belangrijke taak vervult door samen met partijgenoten richting te geven aan het beleid welke onze gemeente voert. Ik vind het belangrijk dat de gemeente Maasgouw er is voor zijn inwoners en ik ga mij inzetten om binnen gemeente Maasgouw voldoende aandacht te creëren voor onderstaande punten:

Basisschool. De leefbaarheid van dorpskernen begint met toegankelijk en goed onderwijs in de dorpskern zelf. Zo vind ik het belangrijk dat op basis van actuele cijfers over leerlingenprognoses, de gemeente tijdig anticipeert op noodzakelijke ruimtelijke aanpassingen aan het schoolgebouw. Zodat scholen de ruimte hebben om te groeien of te krimpen.

Jeugdzorg, GGZ en leerplicht. De gemeente is steeds meer aan zet bij deze thema’s en als docent zie ik de positieve effecten bij studenten waar de juiste hulp snel beschikbaar is. Het is zaak zo snel mogelijk  omstandigheden te creëren waarin een persoon weer kan groeien.

Duurzaamheid vind ik fascinerend, hier kan ik mij uren in verdiepen en de gemeente is “in the lead” om in 2050  fossiel vrij te zijn! Ik hoop een nuttige bijdrage te kunnen leveren in het uitzetten van een fossiel vrije route voor de gemeente  Maasgouw. Onderaan dit stuk licht ik mijn persoonlijke visie hierop toe.

Verenigingsleven draagt bij aan de leefbaarheid in een dorp. Zelf heb ik jaren bij de waterscouting gezeten; eerst als lid en later als vrijwilliger. Ik vind het belangrijk dat de gemeente met verengingen meedenkt, daar waar kan meehelpt en oog heeft voor vrijwilligers die dit soort verenigingen draaiende houden.

Duurzame energie voorziening; een hot topic welke het verdient beter toegelicht te worden.

Ik ben geen voorstander van kernenergie: Als je van de Clauscentrale (aardgas) een moderne kerncentrale maakt stoot deze geen CO2 uit en betreft het een stabiele, betrouwbare energie bron. Maar het nucleair afval dat ontstaat vormen millennia lang voor de nodige risico’s , je ruilt het ene vervuilende probleem in voor het andere en dat heeft niet mijn voorkeur.

Ik zie een toekomst voor me waarbij huishoudens gebruikmaken van groene energie die men zelf produceert, groene waterstof die door de huidige aardgasleidingen stroomt, elk woning de kans krijgt om te  moderniseren/renoveren richting het huidig bouwbesluit en als laatste het slim toepassen van moderne technieken. Hierbij kun je denken aan: milieu vriendelijk(er) autorijden / warmte pomp / slimme apps met apparatuur die draait als je zelf energie opwekt etc.

Daarvoor heb je een gemeente nodig die goed vooruitkijkt, slim gebruikt maakt van en investeert in bestaande en nieuwe energienetwerken en de opslag van energie.  Zo is het  gasnetwerk naar woningen toe al geschikt voor het transporteren van waterstof, wat een fossielvrije brandstof kan zijn! Door het aanbieden van meerdere netwerken voorkom je een monopolie positie en verbeter je de mogelijkheid om maatwerk te bieden bij ieder verduurzamingsproject, bijvoorbeeld het renoveren van je woning. Als we kijken naar huidige projecten in het land waar door de gemeente gekozen is voor één warmtenetwerk, zie je vaak dat deze nog niet duurzaam maar daarentegen wel duur zijn. Iets wat energie armoede in de hand werkt en met bepaald beleid hopelijk voorkomen kan worden.

Tot Slot De gemeente Maasgouw is een mooie gemeente die de moeite waard is om mij voor in te zetten! Als u gaat stemmen en u kunt zich vinden in mijn motivatie, hoop ik natuurlijk dat u op mij gaat stemmen. Met uw steun kan ik voor lokaal belang veel meer betekenen! U vindt mij op Lijst 1 (lokaal belang) op plaats Nr 10 (Maarten Aalders)