Math Wilms

Math Wilms, geboren (1957) en getogen in Maasbracht. Trotse vader van 2 kinderen en nog trotsere opa van een kleinkind.

Daarnaast mag ik mij gelukkig prijzen dat ik twee keer van mijn hobby mijn beroep heb mogen maken.
Mijn eerst hobby was (en is!) sport. Op mijn 18e werd ik toegelaten tot het CIOS, de opleiding voor sportleiders, in Sittard. Daar leerde ik niet alleen leiding geven, maar maakte ik ook kennis met, voor mij, nieuwe takken van sport. In mijn vrije tijd heb ik daar veel profijt van gehad: ik heb gevoetbald, gewielrend, gebadmintond, getennist, gevolleyd. Op dit moment zit ik nog wekelijks op de racefiets, doe ik nog aan hardlopen en zwem ik de nodige baantjes.

Door het sporten werd ik ook actief al vrijwilliger binnen verschillende sportverenigingen; eerst als trainer, later als bestuurder. Daarnaast was ik actief binnen de Medezeggenschapsraad van de (toenmalige) basisschool Klimop en buurtvereniging Oad Brach.

Mijn tweede hobby is lokaal overheidsbestuur, ofwel ‘de gemeente’. In 1998 deed ik voor de eerste keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en werd ik gekozen tot lid van de gemeenteraad van (destijds) de gemeente Maasbracht. Vanaf dat moment heb ik onafgebroken deel uit gemaakt van het lokale bestuur: 3 periodes als raadslid en 3 periodes als wethouder.

Ik doe dat nog steeds met heel veel plezier. Mijn belangrijkste drijfveer is de interesse en betrokkenheid bij al datgene wat in mijn directe omgeving (de gemeente Maasgouw) gebeurt. Ik vind het leuk, boeiend en vaak ook spannend om met elkaar te zoeken naar oplossingen voor sociaal-maatschappelijke problemen en knelpunten. Ik heb daarbij een brede interesse en in dat opzicht biedt het gemeentebestuur een geweldig podium om actief te zijn: van bestemmingsplannen tot paspoorten en van de aanleg van wegen tot het beschikbaar stellen van trapliften. Er gebeurt onvoorstelbaar veel binnen de gemeentelijke organisatie. Het geeft mij nog steeds een goed gevoel en veel energie om daar een steentje aan bij te dragen.

Wilt u ook lid worden van Lokaal Belang?

Neem contact met ons op