Speerpunten Eiland in de Maas (Ohé en Laak en Stevensweert)

Lokaal Belang hecht grote waarde aan blijvende aandacht voor de leefbaarheid in onze dorpen. Per dorp benoemen we speerpunten die de komende periode bijzondere aandacht vragen en daarmee voor ons belangrijke doelen zijn die we de komende periode willen realiseren.

 • Realiseren van starterswoningen.
 • Realiseren van levensloopbestendige woningen voor met vooral senioren en ouderen.
 • Stimuleringsmaatregel (subsidies) voor duurzaamheid, m.n. aanleg van zonnepanelen
 • Oplaadpalen voor auto’s en fietsers.
 • In overleg met de parochies onderzoeken op welke wijze de kerken voor de toekomst hun maatschappelijke functie kunnen behouden.
 • Verbeteren informatiecommunicatie voor m.n. ouderen bij nieuwe ontwikkelingen (WMO, Afval).
 • Aanpak parkeerproblematiek toerisme nabij Oude Maas.
 • Herziening verkeersveiligheid Dorpsstraat, Raadhuisstraat
 • Extra aandacht voor het versterken van het toerisme door investeren in cultureel erfgoed, informatieborden over bezienswaardigheden of uitleg landschap.
 • Door ondersteuning van burgerinitiatieven realiseren van nieuwe activiteiten voor kinderen en jongeren.
 • In overleg met o.a. de dorpsraad onderzoek naar de huidige functie van het Multifunctioneel gebouw in relatie tot de behoefte van de (potentiële) gebruikers.
 • Aantrekkelijker en veiliger (voor voetgangers) maken van de Maasdijk, door o.a. het plaatsen banken en afvalbakken.
 • In overleg met de dorpsraad upgraden van het straatbeeld van de historische kern en behoud van het historische karakter van de kern bij nieuwe ontwikkelingen.
 • Een overzichtelijke en verkeersveilige situatie creëren ter hoogte van (kruising) St. Annadijk Roumerweg en de Weg langs de Grinderkens.

Maak kennis met onze kandidaat van het Eiland in de Maas

NR. 8

Roy Maassen | Ohé en Laak

Roy Maassen

Woonplaats: Ohé en Laak

Lees mijn verhaal

Bekijk alle speerpunten per dorp

Speerpunten per dorp