Speerpunten Heel / Panheel

Lokaal Belang hecht grote waarde aan blijvende aandacht voor de leefbaarheid in onze dorpen. Per dorp benoemen we speerpunten die de komende periode bijzondere aandacht vragen en daarmee voor ons belangrijke doelen zijn die we de komende periode willen realiseren.

  • Realiseren van starterswoningen.
  • Realiseren van levensloopbestendige woningen voor met vooral senioren en ouderen.
  • Stimuleringsmaatregel (subsidies) voor duurzaamheid, m.n. aanleg van zonnepanelen
  • Oplaadpalen voor auto’s en fietsers.
  • In overleg met de parochies onderzoeken op welke wijze de kerken voor de toekomst hun maatschappelijke functie kunnen behouden.
  • Verbeteren informatiecommunicatie voor m.n. ouderen bij nieuwe ontwikkelingen (WMO, Afval).
  • Aanpak object Gonzales Panheel.
  • Inhaalslag bewustwording cultureel Romeins erfgoed.
  • Inbreng blijven ophalen bij inwoners, ondernemers en instellingen in Heel voor het verbeteren van zowel leefbaarheid als het aantrekkelijker maken van het centrum.
  • Verbetering van de uitstraling rond Kasteel st. Anna.

Maak kennis met onze kandidaat uit Heel

NR. 3

Bert Impelmans | Heel

Bert Impelmans

Woonplaats: Heel

Lees mijn verhaal

Bekijk alle speerpunten per dorp

Speerpunten per dorp