Speerpunten per dorp

Lokaal Belang hecht grote waarde aan blijvende aandacht voor de leefbaarheid in onze dorpen. Per dorp benoemen we speerpunten die de komende periode bijzondere aandacht vragen en daarmee voor ons belangrijke doelen zijn die we de komende periode willen realiseren.

 • Opnieuw vaststellen van de toekomstbestendigheid tennisvereniging.
 • Blijvende inspanning behoud basisschool.
 • Aanpassen verkeerssituatie Gaardweg.
 • Ontwikkeling Chateau Heel.
 • Oplossing parkeerproblematiek en geluidsoverlast Fun Beach.
 • Realiseren ontmoetingsplek jongeren.
 • Afronding woningbouwgebied voormalige voetbalvelden.
 • Behoud supermarkt in de kern Linne.
 • In overleg met Leef Linne realiseren van een integrale dorpsvisie.
 • Onderzoek naar verbetering verkeersveiligheid en parkeren winkelcentrum.
 • Renoveren van CC de Spil.
 • Herinrichten vijver Julianalaan/Sintelstraat.
 • Realisatie woningbouw op voormalige schoollocatie.
 • Herinrichting voormalige tuinen kasteeldomein Walburg.
 • Actualiseren toekomstvisie tennisaccommodatie.
 • Ondersteuning Dorpsraad bij vormgeving dorpsontwikkelingsplan.
 • Realisatie woningbouw gebied Op de Konie.
 • Aandacht voor verkeersveiligheid Molendijk.
 • Acceptabele oplossing in kader van Hoogwaterbescherming, in overleg met alle betrokkenen, waarbij de mening van inwoners zwaar zal wegen.
 • Ontwikkeling Hofferkeukens.
 • Bereikbaarheid verbeteren en de doorgaande weg ontlasten door onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een verbindingsweg Meers – Boekenderweg – Napoleonsweg.
 • Acceptabele oplossing in kader van Hoogwaterbescherming, in overleg met alle betrokkenen, waarbij de mening van inwoners zwaar zal wegen.
 • Voortvarende uitvoering project ‘Huisvesting verenigingen’ aan de Thornerweg in nauw overleg met de gebruikers.
 • Realisatie Nautische Boulevard.

Heeft u vragen over onze speerpunten per dorp?

Neem contact met ons op