Speerpunten Thorn

Lokaal Belang hecht grote waarde aan blijvende aandacht voor de leefbaarheid in onze dorpen. Per dorp benoemen we speerpunten die de komende periode bijzondere aandacht vragen en daarmee voor ons belangrijke doelen zijn die we de komende periode willen realiseren.

  • Realiseren van starterswoningen.
  • Realiseren van levensloopbestendige woningen voor met vooral senioren en ouderen.
  • Stimuleringsmaatregel (subsidies) voor duurzaamheid, m.n. aanleg van zonnepanelen
  • Oplaadpalen voor auto’s en fietsers.
  • In overleg met de parochies onderzoeken op welke wijze de kerken voor de toekomst hun maatschappelijke functie kunnen behouden.
  • Verbeteren informatiecommunicatie voor m.n. ouderen bij nieuwe ontwikkelingen (WMO, Afval).
  • Ontwikkelen van een integraal verkeersplan voor de oude kern.
  • Onderzoek naar permanente uitbreiding terrassen zomerperiode.
  • Verfraaiing gebied Wessem-Thorn (met name vanaf de Maasresidence tot aan de kern Thorn).
  • Inzetten op andere bestemming Kreato-gebouw; bij voorkeur door het realiseren van (zorg)woningen.

Maak kennis met onze kandidaten uit Thorn

NR.1

Sjors Blomen | Thorn

Sjors Blomen

Woonplaats: Thorn

Lees mijn verhaal

NR. 9

Britt Stoks | Thorn

Britt Stoks

Woonplaats: Thorn

Lees mijn verhaal

Bekijk alle speerpunten per dorp

Speerpunten per dorp