Speerpunten Wessem

Lokaal Belang hecht grote waarde aan blijvende aandacht voor de leefbaarheid in onze dorpen. Per dorp benoemen we speerpunten die de komende periode bijzondere aandacht vragen en daarmee voor ons belangrijke doelen zijn die we de komende periode willen realiseren.

  • Realiseren van starterswoningen.
  • Realiseren van levensloopbestendige woningen voor met vooral senioren en ouderen.
  • Stimuleringsmaatregel (subsidies) voor duurzaamheid, m.n. aanleg van zonnepanelen
  • Oplaadpalen voor auto’s en fietsers.
  • In overleg met de parochies onderzoeken op welke wijze de kerken voor de toekomst hun maatschappelijke functie kunnen behouden.
  • Verbeteren informatiecommunicatie voor m.n. ouderen bij nieuwe ontwikkelingen (WMO, Afval).
  • De oprit naar de A2 verbeteren i.v.m. verkeersveiligheid rotonde en tevens op- en afrit (A2) van en naar Wessem.
  • Overleg met Mutsaertsstichting, dorpsraad en burgerinitiatieven over een integraal plan van het gebied aan beide zijden van de Thornerweg.
  • Nieuwe oversteek bij Thornerweg, vanuit de schutterij opnieuw bezien.
  • Tot 2024, gereedkomen van het nieuwe gemeenschapshuis, overlast parkeren op de Wallenstraat beperken.

Maak kennis met onze kandidaten uit Wessem

NR. 4

Dennis Stratermans | Wessem

Dennis Stratermans

Woonplaats: Wessem

Lees mijn verhaal

NR. 12

Sonja Drenth | Wessem

Sonja Drenth

Woonplaats: Wessem

Lees mijn verhaal

Bekijk alle speerpunten per dorp

Speerpunten per dorp