Speerpunten Beegden

Lokaal Belang hecht grote waarde aan blijvende aandacht voor de leefbaarheid in onze dorpen. Per dorp benoemen we speerpunten die de komende periode bijzondere aandacht vragen en daarmee voor ons belangrijke doelen zijn die we de komende periode willen realiseren.

  • Realiseren van starterswoningen.
  • Realiseren van levensloopbestendige woningen voor met vooral senioren en ouderen.
  • Stimuleringsmaatregel (subsidies) voor duurzaamheid, m.n. aanleg van zonnepanelen
  • Oplaadpalen voor auto’s en fietsers.
  • In overleg met de parochies onderzoeken op welke wijze de kerken voor de toekomst hun maatschappelijke functie kunnen behouden.
  • Verbeteren informatiecommunicatie voor m.n. ouderen bij nieuwe ontwikkelingen (WMO, Afval).
  • Onderzoek naar betere ontsluiting van het plan Krijtenberg.
  • Kwaliteit trottoirs, na werkzaamheden door nutsbedrijven, verbeteren.
  • Speel- en beweegtuin in- en rond plan Krijtenberg Beegden voor jong en oud. Dit in samenspraak met Huize ter Beegden.
  • Specifieke aandacht voor de veiligheid op de Beegderheide, welke onder druk staat door de toename van de populatie wilde zwijnen.

Maak kennis met onze kandidaten uit Beegden

NR. 5

Miriam van Herten | Beegden

Miriam van Herten

Woonplaats: Beegden

Lees mijn verhaal

NR. 15

Bart van den Berg | Beegden

Bart van den Berg

Woonplaats: Beegden

Lees mijn verhaal

NR. 17

Hansje van Basten Batenburg | Beegden

Hansje van Basten Batenburg

Woonplaats: Beegden

Lees mijn verhaal

Bekijk alle speerpunten per dorp

Speerpunten per dorp