Speerpunten Maasbracht / Brachterbeek

Lokaal Belang hecht grote waarde aan blijvende aandacht voor de leefbaarheid in onze dorpen. Per dorp benoemen we speerpunten die de komende periode bijzondere aandacht vragen en daarmee voor ons belangrijke doelen zijn die we de komende periode willen realiseren.

  • Realiseren van starterswoningen.
  • Realiseren van levensloopbestendige woningen voor met vooral senioren en ouderen.
  • Stimuleringsmaatregel (subsidies) voor duurzaamheid, m.n. aanleg van zonnepanelen
  • Oplaadpalen voor auto’s en fietsers.
  • In overleg met de parochies onderzoeken op welke wijze de kerken voor de toekomst hun maatschappelijke functie kunnen behouden.
  • Verbeteren informatiecommunicatie voor m.n. ouderen bij nieuwe ontwikkelingen (WMO, Afval).
  • Onderzoek naar –en mogelijk realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg als alternatief voor het vrachtverkeer dat nu gebruik maakt van de Molenweg
  • (Verdere) ontwikkeling van het (sportieve) gebied voormalige voetbalvelden aan het Europlein.
  • Opknappen c.q. opnieuw inrichten van het oude kerkhof Maasbracht.
  • Verbeteren van de verkeersveiligheid Sintelstraat/Havenstraat en Wilhelminalaan/Molenweg. Met name door beperkt uitzicht door de terrassen.

Maak kennis met onze kandidaten uit Maasbracht

NR. 2

Math Wilms | Maasbracht

Math Wilms

Woonplaats: Maasbracht

Lees mijn verhaal

NR. 7

Sylvano Oosterwaal | Maasbracht

Sylvano Oosterwaal

Woonplaats: Maasbracht

Lees mijn verhaal

NR. 11

Greet Hilbrink | Maasbracht

Greet Hilbrink

Woonplaats: Maasbracht

Lees mijn verhaal

NR. 13

Anouk van den Bergh | Maasbracht

Anouk van den Bergh

Woonplaats: Maasbracht

Lees mijn verhaal

NR. 16

Karel Bartelink | Maasbracht

Karel Bartelink

Woonplaats: Maasbracht

Lees mijn verhaal

Bekijk alle speerpunten per dorp

Speerpunten per dorp