Speerpunten Linne

Lokaal Belang hecht grote waarde aan blijvende aandacht voor de leefbaarheid in onze dorpen. Per dorp benoemen we speerpunten die de komende periode bijzondere aandacht vragen en daarmee voor ons belangrijke doelen zijn die we de komende periode willen realiseren.

  • Realiseren van starterswoningen.
  • Realiseren van levensloopbestendige woningen voor met vooral senioren en ouderen.
  • Stimuleringsmaatregel (subsidies) voor duurzaamheid, m.n. aanleg van zonnepanelen
  • Oplaadpalen voor auto’s en fietsers.
  • In overleg met de parochies onderzoeken op welke wijze de kerken voor de toekomst hun maatschappelijke functie kunnen behouden.
  • Verbeteren informatiecommunicatie voor m.n. ouderen bij nieuwe ontwikkelingen (WMO, Afval).
  • Een acceptabele oplossing voor de huisvesting van verenigingen in de Harmoniezaal en Kloosterhof.
  • Aantrekkelijker maken Grotestraat door meer groen in deze (oude, te smalle straat). Bezien of het mogelijk is deze straat (gedeeltelijk) in te richten als eenrichtingsverkeer.
  • Alerte en kritische houding t.a.v. mogelijke industriële ontwikkelingen in het Linnerveld.
  • Op basis van actuele cijfers over de leerlingenprognoses, tijdig anticiperen op noodzakelijke ruimtelijke aanpassingen aan het schoolgebouw.

Maak kennis met onze kandidaten uit Linne

NR. 6

Ad van Dam | Linne

Ad van Dam

Woonplaats: Linne

Lees mijn verhaal

NR. 10

Maarten Aalders | Linne

Maarten Aalders

Woonplaats: Linne

Lees mijn verhaal

NR. 14

Erik Vrinzen | Linne

Erik Vrinzen

Woonplaats: Linne

Lees mijn verhaal

NR. 18

Marc Hilkens | Linne

Marc Hilkens

Woonplaats: Linne

Lees mijn verhaal

Bekijk alle speerpunten per dorp

Speerpunten per dorp